Plusklas

De scholen van VPCO Rhenen vinden een uitdagend onderwijsaanbod voor meer- tot hoogbegaafde kinderen belangrijk. De werkwijze op beide scholen staat in ons HB Beleidsplan

Aandacht voor (meer)begaafde leerlingen
 
Al vanaf groep 1 is er specifiek aandacht voor (meer)begaafde leerlingen. Een bij de ontwikkeling passend onderwijsaanbod is in onze ogen essentieel om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Dit geldt niet alleen voor leerlingen uit de bovenbouw, maar zeker ook voor kleuters en leerlingen uit de onderbouw.
 
Wanneer we signaleren dat een leerling op één of meer vakgebieden behoefte heeft aan extra uitdaging en/of beschikt over leer- en persoonlijkheidseigenschappen die wijzen op (hoog)begaafdheid, wordt in overleg met de specialist begaafdheid gekeken in welke vorm deze uitdaging geboden kan worden:
 
  • in de eigen groep door middel van compacten (het indikken) van de reguliere lesstof en het in plaats daarvan aanbieden van een verrijkingsaanbod;
  • begeleiding buiten de eigen groep door de specialist begaafdheid; deze begeleiding kan individueel of in groepjes plaatsvinden;
  • begeleiding in de VPCO plusklas: in deze plusklas werken leerlingen van zowel De Springplank als de Ericaschool o.l.v. de specialist begaafdheid een dagdeel per week samen aan uitdagende opdrachten.
 
Tegelijk wordt er aandacht besteed aan het stimuleren van een positieve houding ten opzichte van het aangaan van uitdagingen (growth mindset), vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren en leven, zoals plannen, omgaan met frustraties en reflecteren op je eigen handelen (de executieve functies) en het stimuleren van een positief zelfbeeld.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Femke Marvin (fmarvin@cbsdespringplank.nl), specialist begaafdheid.