Visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.
Belangrijke pedagogische waarden zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
  • Er is sprake van een passende, uitdagende leeromgeving, waardoor de leerlingen nieuwsgierig worden en tot leren komen;
  • Kinderen leren samenwerken en met elkaar communiceren door middel van coöperatieve werkvormen, wat expliciet naar voren komt bij wereldoriëntatie;
  • Veiligheid, structuur en geborgenheid zijn een voorwaarde voor ontwikkeling;
  • Op onze school gaan we gedifferentieerd en doelgericht te werk;
  • Leerkrachten houden rekening met de belevingswereld van kinderen, waardoor de intrinsieke motivatie wordt bevorderd.