Lidmaatschap VPCO Rhenen

Een vereniging kan alleen blijven bestaan als er voldoende leden zijn. Draagt u het Protestants Christelijk onderwijs in Rhenen ook een warm hart toe en voelt u zich betrokken bij het onderwijs aan uw kind(eren)? Dan kunt u lid worden van VPCO Rhenen. Dit is geheel kosteloos en verplicht u tot niets. Uw lidmaatschap geeft u de mogelijkheid van instemming bij zaken die ertoe doen, zoals het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, en wijziging van de statuten.