Partners

S-O-MHet bestuur en de scholen van de VPCO Rhenen participeren in Federatie S-O-M (‘Samen Onderwijs maken’).
Hiertoe behoren eveneens twee scholen van de Vereniging een School met de Bijbel uit Amerongen. Meer informatie over de federatie en haar scholen vindt u op de website: www.s-o-m.nl.SWV Rijn en Gelderse Vallei


Het uitgangspunt van ons handelen is: wat hebben kinderen nodig? We zijn er voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de principes: ‘regulier waar het kan’ en ‘lokaal waar het kan’. We willen ieder kind vanuit passend onderwijs een goede toekomst bieden. Dat vraagt om creatieve samenwerking en transparante communicatie tussen betrokken partijen binnen het samenwerkingsverband. Hierbij staan niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal.